FRAVÆR/FERIE

Ved fravær og ferie skal du ringe til klinikkens telefon som henviser til

VAGTTELEFON tlf 78765704, som vil henvise dig til en vikarlæge.

 

Klinikken er lukket på følgende tidspunkter:

Se Forsiden